Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

W artykule pozostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych.

Usługi

Ogólne rozporządzenie o

W Artykule znajdziesz odpowiedzi, jakim sposobem przygotować się do najwięk...

Wdrożenie RODO małych

Zapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję, każda organ...

Ustawa o ponownym

W Artykule w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzys...

Ochrona danych medycznych

Poradnik zawiera zespół najbardziej dotychczasowych odpowiedzi na problemy poj...

Ustawa o ponownym

Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu inform...

Rozporządzenie UE sprawie

Artykuł do RODO ma na celu reprezentacja i wyjaśnienie założeń Rozporządz...

RODO Przewodnik ze

Od maja wszystkie podmioty prawa, jakie przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, muszą respektować artykułów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Niewątpliwie do tych podmiotów należą placówki ochrony zdrowia. Niniejsza Praca to wszechstronne legislacyjne i praktyczne opracowanie dotyczące obowiązków i upełnomocnień podmiotów leczniczych także praw pacjentów wynikających z RODO, z uwzględnieniem wskazówek zawartych w projekcie kodeksu branżowego w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz podmiotów leczniczych. Praca omawia takie zagadnienia, jak: Podstawowe pojęcia z obszaru ochrony danych osobowych, Podstawowe reguły przetwarzania danych osobowych, Powierzenie przetwarzania danych osobowych, Wdrożenie RODO i przetwarzanie danych osobowych w placówce medycznej, Inspektor ochrony danych osobowych, Prawa pacjenta w świetle RODO, Naruszenie ochrony danych osobowych także konsekwencje ustawowe z tym spojone i praktycznych wzorów dokumentów niezbędnych do wdrożenia oryginalnych przepisów RODO w placówce/gabinecie lekarskim, jakie możesz dostosować do swoich potrzeb.

Portfolio

Ustawa o ochronie

Ustawa o ochronie

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Artykuł praktyczny wzory dokumentów procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o.

RODO Ochrona danych

RODO Ochrona danych

Książka stanowi zestaw odpowiedzi na zazwyczaj zadawane pytania spojone z ochroną danych osobowych w szkole również przedszkolu dotyczące m.in.br bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie nowych kodeksów.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych

Z artykule dowiesz się w który sposób zagwarantować prawidłowe wierność RODO w Twojej organizacji. Upewnisz się to znaczy wykonujesz wszystkie wymagane obowiązki. Dzięki lekturze artykule będziesz wiedział.

Co jeszcze mamy ciekawego

Top