Controlling gdzie uzyskać audyt energetycznyControlling - gdzie uzyskać audyt energetyczny audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jakim sposobem także sformułować alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma po co jest audyt wewnętrzny także za finał nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) również kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Audyt dostarczy także wiedzy na temat efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznesplanów, również dla komu podlega komórka audytu wewnętrznego całego przedsiębiorstwa, jak też szczególnych przedsięwzięć. Cel wpisu o audycie: zrozumienie poprzez uczestników istoty controllingu jako jednego z systemów zarządzania przedsiębiorstwem, wmówić uczestników, że controlling nie polega na permanentnym konstruowaniu i analizowaniu raportów lecz na doskonaleniu procesów biznesowych, wykazanie różnicy pomiędzy analizą finansową a controllingiem, gdzie controlling w swojej istocie nie kończy się na danych finansowych, a swoją domeną obejmuje wszystkie dane kwantyfikowalne (liczbowe) w przedsiębiorstwie, ukazanie słuchaczom korzyści wynikających z funkcjonowania systemów controllingowych, jak także reprezentacja alternatywnych koncepcji podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa, nauka praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) również kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI), przekazanie wiedzy na temat efektywnego budżetowania i istoty tworzenia firma planów, także na rzecz całego przedsiębiorstwa, jak też szczególnych przedsięwzięć. Korzyści dla uczestników wpisu o audycie: poznanie szerokiego spektrum narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego, nabycie umiejętności „controllingowego myślenia”, zdobycie praktycznej wiedzy z aspektu optymalizacji procesów, poznanie przeróżnych ujęć kosztowych stosowanych w controllingu, zrozumienie zasad poprawnego budżetowania, zaznajomienie się z koncepcją „zarządzania pozycja budżetem”, pozyskanie wiedzy z praktycznego stosowania KPI, poznanie struktury biznesplanu i jego roli w firmie. Adresaci wpisu o audycie:, kontrolerzy finansowi, kontrolerzy kosztów, kandydaci na kontrolerów finansowych,, osoby chcące ulepszać swoje umiejętności analityczne, kiedy audyt jest obowiązkowy kierownicy komórek organizacyjnych, dyrektorzy finansowi, osoby zarządzające finansami, analitycy finansowi wyczekujący poszerzać soje horyzonty.

Najnowsze artykuły:

Top