Usługi budowlane Podstawowe definicje na usługi budowlane zapraszamyUsługi budowlane Podstawowe definicje na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: czy usługi budowlane mogą być na ryczałcie w jaki sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów powiązanych z usługa budowlana jaka stawka ryczałtu realizacją kontraktów długoterminowych? Jak scharakteryzować moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze? Celem usług budowlanych jest zapoznanie uczestników z zasadami ewidencji, rozliczania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji o niezakończonych kontraktach na wykonanie usług. Podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane użyteczne umiejętności dotyczące ewidencji, rozliczania i prezentacji kontraktów. usługi budowlane prezentuje podobieństwa i różnice pomiędzy KSR 3 i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną. Korzyści dla uczestników usług budowlanych: Usługi budowlane Zakres Krajowego Standardu Rachunkowości Niezakończone usługi budowlane,Usługi budowlane Definicja przychodów z umów budowlanych,Usługi budowlane Rodzaje umów budowlanych,Usługi budowlane Prezentacja informacji o niezakończonych usługach budowlanych w sprawozdaniu finansowym Przyswojenie szczegółowej informacji dotyczącej rozliczania i jakie usługi budowlane odwrotne obciążenie ujmowania długoterminowych umów w sprawozdaniu finansowym. Adresaci usług budowlanych: osoby, które mają obecnie innymi słowy w przyszłości będą miały do czynienia z umowami długoterminowymi – przede wszystkim z branż budowlanej również informatycznej, głównych księgowych, księgowych, a także kierowników różnego szczebla, odpowiedzialnych za prowadzenie długoterminowych projektów np. budowlanych innymi słowy IT lub Usługi budowlane cykl życia umowy i koszty z tym związane,Usługi budowlane Metody szacowania stopnia zaawansowania umowy,Usługi budowlane Kary umowne,Usługi budowlane Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie

Najnowsze artykuły:

Top