Ceny transferowe prawo do odliczeniaCeny transferowe prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT celem artykułu o cenach transferowych jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych powiązanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się również z zasadami rozliczania podatku VAT w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej jakże i z poza Unii aliści dodatkowo z tematyką rozliczania usług transportowych, jakie w przepisach podatkowych pozostały uregulowane w sposób szczególny. paragraf o cenach transferowych zostało opracowane w taki sposób, żeby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, wszak tak jak ma na uwadze rożne powiązania zachodzące wśród tymi operacjami gospodarczymi, jak na przykład: refakturowanie usługi transportowej, roznoszenie towarów włącznie z transportem lub nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej czy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT – NOWOŚĆ OD 2020 i wyroków sądowych zgrupowanych z poruszaną tematyką. Polecamy podobnie paragraf o cenach transferowych: Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o cenach transferowych: poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami, usystematyzowanie informacji związanej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i transportu towarów, poznanie najnowszych egzegezy podatkowych i wyroków sądowych, nabycie umiejętności należytego klasyfikowania rozliczanych transakcji, poznanie zasad poprawnego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT, nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Najnowsze artykuły:

Top