wieloletnia prognoza finansowa program to Zbilansowanawieloletnia prognoza finansowa program to Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by sprowadzić jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej znajomości teoretycznej, niezachwianie akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny ścisk zostanie położony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnych poziomach zarządzania), jakże zarówno na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one w jaki sposób największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Wprowadzenie przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, które można zaimplementować obok budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, propozycja narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, szybka nauka ksiegowania rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, pomysł narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny oraz wewnętrzny (definicja, propozycja narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, propozycja narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, pożyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne metody radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego na rzecz pracowników opartego na budżetowaniu także powyższych narzędziach. Rozwiązanie nauka księgowania ziór zadań na kontach kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych poprzez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Najnowsze artykuły:

Top