Akta osobowe postępowanie w przypadku informacji w świadectwieAkta osobowe postępowanie w przypadku informacji w świadectwie pracy o zajęciu wynagrodzenia za pracę i Celem wpisu na blogu jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania innymi słowy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakim sposobem długo takie zaświadczenie jest akta osobowe jakie części aktualne, innymi słowy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także jak prawidłowo zabić z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie wpisu na blogu uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Zobacz Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Nowe normy prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy również przebiegu zatrudnienia. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy. Dokumentacja związana które akta osobowe przechowujemy 10 lat z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Pozostała dokumentacja pracownicza w sprawach zgrupowanych ze stosunkiem pracy.

Najnowsze artykuły:

Top