Monitoring wizyjny odpowiedzialność karnaMonitoring wizyjny odpowiedzialność karna i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób towarzyski wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania kodeksów RODO postawił przed podmiotami korzystającymi z monitoringu wizyjnego nowe, tym razem wprost sformułowane, obowiązki. Wiążą się one z działalnością polegającą na systematycznym monitorowaniu miejsc albo osób. Taki zamysł prawny wskazuje z jednej strony na wagę zagadnienia, a z drugiej na istnienie ryzyk zgrupowanych z przetwarzaniem danych osobowych przy użyciu monitoringu wizyjnego. Na Administratorów Systemów Informatycznych także Inspektorów Ochrony Danych systemów służących do przetwarzania danych osobowych nałożono nowe obowiązki. Na blogu przewodniczący zapozna Państwa z nowymi jak zostać inspektor ochrony danych osobowych wymaganiami. Przedstawi zarówno procedurę oceny skutków dla systemów monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO. Jednocześnie uczestnicy zapoznają czy ochrona danych osobowych jest ważna się z rozwiązaniami szczególnymi takimi w jaki sposób systemy RCP, RFID, monitorowanie pracownika innymi słowy też sieci. Inspektor Ochrony Danych odpowiada za monitorowanie zgodności i rekomendacje w obszarach informatycznym, fizycznym także organizacyjnym. By przeprowadzić szacowanie ryzyka, ocenić skuteczność, zrozumieć architekturę, Inspektor Ochrony Danych powinien posiadać podstawową wiedzę o zabezpieczeniach i sposobach ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Podczas przewodniczący dostępnie i praktycznie wyjaśni jakim sposobem nie komputerowiec powinien rozmawiać z adminem? jaka jest rola IOD w bezpieczeństwie IT? czego IOD może prognozować od IT i jakim sposobem to osiągnąć? jakich dokumentów wymagać od IT i jakim sposobem pomóc ich tworzeniu? co rozumiemy pod pojęciami z jak zostać inspektor ochrony danych osobowych obszaru IT typu UTM, DMZ itp.? Na blogu omówione zostaną również przykłady zabezpieczeń również dokumentacji IT, jakich zapisy mogą być stosowane w sprawie organizacji obszaru informatycznego. Jedną z najważniejszych części będzie wyrażenie omowne pytań kierowanych do IT w sprawie ustalenia stanu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.

Najnowsze artykuły:

Top