Tarcza antykryzysowa i jaka zaliczka na podatek naTarcza antykryzysowa i jaka zaliczka na podatek na niekorzyść podatników sejm odrzucił wskazaną przez senat poprawkę ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych dodatkowo wywołanych nimi sytuacji kryzysowych również niektórych innych ustaw. Pozwoliłaby ona w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na zawieszenie poboru zaliczek na podatki, a w niektórych przypadkach na ich niepłacenie (całkowite zwolnienie). W związku z tym, w dalszym ciągu konieczne jest opłacanie podatku dochodowego (PIT także PIT-4), przedstawiamy poniżej alternatywne metody na zawieszenie poboru zaliczek na podatki! Zawieszenie poboru zaliczek na podatki – PIT przedsiębiorcy W tym jakże trudnym dla przedsiębiorców czasie mogą oni skorzystać z chwilowo bieżących przepisów pozwalających na: 1. Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty innymi słowy umorzenie w całości lub w części podatku dochodowego; 2. Nieuiszczanie zaliczek na taksa popłatny do 1000 zł (opłacenie ich nie prędzej za okres, w którym przekroczą kwotę 1000 zł). Iżby możliwe było odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty czyli umorzenie w jak płacić zaliczki na podatek od najmu całości czyli w części podatku dochodowego, należy złożyć w urzędzie skarbowym wniosek z prośbą o udzielenie takiej ulgi podatkowej. Wniosek o ulgę powinien czy zaliczkę na podatek dochodowy się zaokrągla zawierać: rodzaj wnioskowanej ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie); zdefiniowanie zobowiązania podatkowego będącego przedmiotem wniosku czy zaliczki na podatek dochodowy są obowiązkowe (tytuł podatkowy, okres, jakiego dotyczy); uzasadnienie poprzez wskazanie okoliczności potwierdzających zjawisko zaistnienia w sprawie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. W wyroku NSA z 2 lutego 2017 roku o sygn. II FSK 4126/14 można zapoznać się z pojęciem interesu publicznego, a zarówno zobaczyć, czym kieruje się organ podatkowy przy przyznawaniu ulgi.

Najnowsze artykuły:

Top