czy świadczenie postojowe jest przychodem wczy świadczenie postojowe jest przychodem w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc na rzecz samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą polegać świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie poprzez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe na rzecz kogo? Do tej pory w toku wiążących kodeksów przedsiębiorcy, jacy w związku ze wzrostem zachorowalności na COVID-19 spotkali się z trudnościami finansowymi, mogli skorzystać z: odroczenia terminu płatności składek, układu ratalnego, umorzenia należności składek. Jak poprzednio wiadomo, omawiane rozwiązania są niewystarczające. Dlatego Tarcza antykryzysowa wprowadza pomoc w postaci świadczenia postojowego dla w najwyższym stopniu zagrożonych, czyli na rzecz osób: prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki same za siebie; wykonujących pracę na podstawie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia; umowy o dzieło. Świadczenie postojowe mogą przyjąć osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej czy świadczenie postojowe przysługuje studentom Polskiej, kiedy są: obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich czy świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym innymi słowy Konfederacji Szwajcarskiej. prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub cudzoziemcami, którzy prawnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe? Przede wszystkim świadczenie postojowe przysługuje, kiedy w następstwie koronawirusa wystąpił przestój w prowadzeniu działalności. Będzie ono skierowane do ww. osób, wyłącznie jak nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy: nie zawiesiła ona aktywności gospodarczej także jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku na czym polega świadczenie postojowe o świadczenie postojowe był: poniższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o co najmniej 15% oraz nie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5 227 zł. x 300% = 15 681 zł); zawiesiła ona działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.

Komentarze: 1


noavatar.png
Anna Kornecka absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 2020-05-26

Po prostu nie mogłem opuścić twojej strony internetowej, zanim sugerowałem, że bardzo cieszyłam się zwykłymi informacjami, które dostarczają Twoi goście? Będe regularnie sprawdzać nowe informacje.

Najnowsze artykuły:

Top