Zobacz czy mikropożyczka 5000 jest pomocąZobacz czy mikropożyczka 5000 jest pomocą publiczną w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało wiązka tarczy antykryzysowej, na skutek któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać m.in. dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Środki te da wyraz obcy 5000 złotych dla mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba spełnić, by ją uzyskać, a również w jaki sposób będzie później możliwe jej umorzenie. Pożyczka 5000 złotych dla mikroprzedsiębiorców – kto może z niej skorzystać? Zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych dodatkowo wywołanych nimi sytuacji kryzysowych także niektórych innych ustaw starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku. Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców: Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w przynajmniej jednym roku z dwóch ostatnich mikropożyczka jak złożyć lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników także b.) osiągnął roczny piruet netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na krańcowość jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Na jakich zasadach przyznawana jest pożyczka 5000 złotych na rzecz firm? Tak aby uzyskać takie świadczenie, należy złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, zgodnego mając na uwadze na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka, o której mowa: może być udzielona do wysokości 5000 zł; posiada oprocentowanie stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski; może być spłacana w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wspólnie z odsetkami przez 3 miesiące od jej udzielenia. Ważne Wnioski można składać nie prędzej po ogłoszeniu naboru poprzez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. W związku z tym zobowiązany on będzie do podpisania się pod klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej.

Najnowsze artykuły:

Top