Nowe prawo budowlane zmiany w zakresieNowe prawo budowlane - zmiany w zakresie procedury nadawania uprawnień zawodowych przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej brak dotychczasowej możliwości udostępniania dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych ustawy po największej części ze względu na wzrastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych powiązanych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w zakresie procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały zarówno regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych przeniesienie części treści rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r do materii Ustawy Prawo geodezyjne i zmiana Ustawy Prawo budowlane konsekwencja zmian Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych albo terenowych geoportalach, inne wyłącznie w ramach aktualizacja informacji zawartych w egib z urzędu czynność materialno-techniczna Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze dawny to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części mając na uwadze na utrudniony wejście do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.

Najnowsze artykuły:

Top