Rejestr kategorii czynności przetwarzania RODO PrawneRejestr kategorii czynności przetwarzania RODO. Prawne zasady dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych dodatkowo prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dodatkowo Trybunału Sprawiedliwości UE. - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących monitoringu. - Szczególne przypadki monitoringu wizyjnego (m.in. stosunki sąsiedzkie, supermarkety, szkoły, zakłady pracy). - Monitoring gdzie zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych rodo wizyjny a gdzie zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych rodo ochrona danych osobowych (RODO). - Warunki przetwarzania danych osobowych w RODO a obserwacja wizyjny. - Szczegółowe wymagania RODO spojone z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego. - Obowiązki informacyjne funkcjonowania monitoringu wizyjnego wynikające z RODO. - Ocena wpływu na prywatność w RODO a obserwacja wizyjny. - RODO a polskie regulacje monitoringu wizyjnego. : Przerwa, poczęstunek : Wykład i konsultacje: Legalność przetwarzania danych osobowych, pozyskanych z monitoringu wizyjnego w kontekście przemian RODO: - zastosowanie RODO do monitoringu wizyjnego, konsekwencje wyroku TS UE w spr. C / - zasady przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu monitoringu, - prawa osób, których dane dotyczą, a ogląd wizyjny, - ocena skutków na jak powołać inspektora ochrony danych osobowych rzecz ochrony danych osobowych (DPIA) a obserwacja wizyjny, - monitoring pracownika poprzez pracodawcę – zmiany w Kodeksie pracy.

Najnowsze artykuły:

Top