RODO Ochrona danychKsiążka stanowi zestaw odpowiedzi na zazwyczaj zadawane pytania spojone z ochroną danych osobowych w szkole również przedszkolu dotyczące m.in.:- bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie nowych kodeksów dodatkowo przygotowywania i aktualizacji niezbędnych procedur i dokumentacji;- zasad powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w placówkach oświatowych;- przetwarzania danych a kwestii pracowniczych;- zasad wykorzystywania z usług podmiotów zewnętrznych również przetwarzania poprzez placówki oświatowe danych uczniów i wychowanków w celach rekrutacyjnych także wizerunkowych;- udostępniania danych nauczycieli w arkuszu organizacyjnym;- kontroli dokumentacji pracowniczej również monitoringu w szkołach i przedszkolach;- zgłaszania naruszeń artykułów RODO w placówkach oświatowych również przewidywanych sankcji za te działania. Artykuł została wzbogacona o wzory procedur postępowania i dokumentów. W wydaniu książki uwzględniono najświeższe przemiany legislacyjne wynikające z kodeksów ustawy z dnia o ochronie danych osobowych.

Najnowsze artykuły:

Top