RODOD i szacowanie ryzyka w bezpieczeństwieRODOD i szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji niniejsze wyjaśnienie zostało przygotowane w celu przekazania informacji dotyczącej spełniania wymagów RODO w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych. Profil uczestnika punkt o RODO dedykowane jest do osób nadzorujących i zarządzających procesami przetwarzania danych osobowych w organizacjach takich jak m.in. Inspektorzy Ochrony Danych, w jaki sposób dodatkowo dla osób zarządzających systemami teleinformatycznymi i innymi zasobami (aktywami) w których przetwarzane są dane osobowe. Wymagana wiedza na poziomie średniozaawansowanym czyli zaawansowanym! Artykuł o RODO prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in. zdefiniowanie Terminologia i definicje kontekstu szacowania ryzyka, wyznaczenie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie dodatkowo przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. W następnej kolejności uczestnicy będą musieli wypełnić kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków na rzecz ochrony danych (DPIA). Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety, macierze, wykazy również formularze spojone z analizą i szacowaniem ryzyka. Będziesz będzie w stanie przeprowadzić szacowanie niebezpieczeństwa bezpieczeństwa danych osobowych z wykorzystaniem standardu PN-ISO/IEC 27005:2014 dla: zbiorów i procesów danych osobowych dodatkowo systemów informatycznych, w których przetwarzane Szacowanie ryzyka na podstawie wybranych standardów ISO (min: 27005:2014 31000:2012) są dane osobowe, aktywów przetwarzających dane osobowe, będziesz potrafił spełnić kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych DPIA.

Najnowsze artykuły:

Top