Ustawa o ochronieOchrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Artykuł praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przedszkoli - jako administratorów danych osobowych - wiele obowiązków, wprowadzają nowe zakresy odpowiedzialności również sankcje finansowe za ich nieprzestrzeganie. W artykule całościowo omówiono działania, jakie należy podjąć do przygotowania placówki i jej pracowników do oryginalnych wytycznych. Dodatkowo została ona wzbogacona o:- harmonogram wdrożenia RODO,- procedurę powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w placówce oświatowej,- procedurę upoważnienia do dostępu do danych osobowych w placówce oświatowej,- wzory dokumentów. Dzięki fachowym wyjaśnieniom specjalistów dowiesz się m.in.:- jakie działania należy podjąć do przygotowania także szkoły, jak i jej pracowników do śmiałych wytycznych?- to znaczy wszyscy pracownicy szkoły czyli przedszkola muszą być przeszkoleni w oparciu o przepisy RODO?- jakich pracowników szkoły czyli przedszkola dyrektor może powołać do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych? Artykuł skierowana jest do dyrektorów szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych, Inspektorów Ochrony Danych (IOD) oraz osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w placówce oświatowej.

Najnowsze artykuły:

Top